Sindre Lutdal Nyeng

Kull: 2019

Internship hos Proneo


Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva organisasjonen/bedriften driver med?

Jeg hadde internship hos Proneo, Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Proneos formål er å bidra til et innovativt og bærekraftignæringsliv i Trøndelag -og strategier, tjenester og ressurser utvikles kontinuerlig med basis i dette. Proneo skal være et kompetansemiljø for hele Trøndelag. I 2020 har vi hatt ansatte ved kontorer sentralt i Verdal Industripark, i Gjensidigegården i Stjørdal, i InnovArenai Rørvik, samt i Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger. I tillegg disponerer Proneo kontorer på Levanger, Trondheim og Frosta etter behov. Proneo hadde ved årsskiftet 20 ansatte. 


Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen? 

Jeg valgte Proneo fordi de driver aktivt med knoppskyting, inkubatorprogram og gjennomfører offentlige vekstprogrammer. Dette er nærliggende emner og pensum i masteren. En praktisk forankring av teori er en av hovedargumentene for at jeg valgte å være i internship. En annen del av det at jeg ønsket en nærmere tilknytning til industri og reel verdiutvikling, deres industri-forankring/kompetanse er noe jeg finner særs interessant innen mylderet av innovasjonsselskap som skal bidra til innovasjon og entreprenørskap  


Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Arbeidsoppgavene som intern i Proneo er meget varierte. Jeg har blitt tatt imot som hvilken som helst annen ansatt og derfor fått individuelle oppgaver, og jeg opplever å ha hatt en positiv påvirkning på organisasjonens arbeidsoppgaver. Basert på mine interesser og behov i organisasjonen har jeg jobbet med utrolig mye spennende, videre har jeg blitt brukt der hvor det har vært behov for meg og der hvor jeg selv har tatt initiativ til å bli med. Jeg fikk være en del av rådgivnings avdelingen som selger rådgivningstjenester til et bredt spekter av innovasjonsprosjekter. Prosjektene gjennomføres sammen med små og store organisasjoner, offentlig og privat. Et eksempel på et slikt innovasjon eller omstillingsprogram er «grønn omstilling- rigging for grønn vekst i Trøndelag» sammen med Aker Solutions og Industrinavet.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jobb! I tillegg fikk jeg utforsket teori i praksis. Uvurderlig! 


Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Gjør det!